2022. május 7-8.

Ünnepeljünk együtt!

Házirend

ÓBUDA NAPJA 2022
HÁZIREND

A rendezvényen való részvétel
1. A rendezvény kizárólag nyitva tartási időben látogatható:
2022. május 7. szombat 10.00-23.00 és
2022. május 8., vasárnap, 10.00-21.00- óráig.
2. A rendezvényen és a programokon a részvétel ingyenes.
3. A belépéskor a bejáratoknál biztonsági ellenőrzésre nem kerül sor. A biztonsági szolgálat ugyanakkor a bejáratoknál és a rendezvény teljes belső területén és időtartama alatt jogosult biztonsági ellenőrzés végrehajtására, a látogatók csomagjainak átvizsgálására, valamint szükség estén a látogatószám korlátozására.
4. A 18 év alatti vendégek kizárólag szülő vagy nagykorú személy kíséretével vehetnek részt a rendezvényen. Az életkorának igazolására a biztonsági szolgálat az érkező vendéget felhívhatja.
5. A rendezvény kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is megtartásra kerül. Veszélyhelyzet esetén, a szervezők felszólítására, saját biztonságuk érdekében, a kiürítési és menekítési terv szerint, a rendezvény területét a látogatóknak el kell hagyniuk.

Háziállatok
6. A vásár területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsáló fajták) hozhatók be. Házi kedvenceket a vásár területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:
a) érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettség elleni oltással,
b) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
c) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a vásár ideje alatt is elérhető) telefonszámával
A fentiek megléte a bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá a kutya behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a vásár teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A vásár szervezői fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvény területére történő behozatalát.
7. A biztonsági szolgálat a rendezvény területére a belépést, amennyiben
• ruházata olyan mértékben szennyezett, vagy általános higiéniai állapota olyan, amely másokban megbotránkozást kelthet;
• a háziállatok behozatalára vonatkozó szervezői előírásoknak nem tesz eleget.
8. Járművel a rendezvények területére behajtani a látogatók számára tilos!

9. A rendezvény területére tilos bevinni:
a) közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
 az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, bokszer);
 a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
 az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
 az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
 az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
 az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
b) lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
c) pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
d) kempingfőzőt, PB gázpalackot (vendéglátók kivételével),
e) gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),
f) graffiti készítésére alkalmas eszközöket (pl. festékszóró palackot, filctollat),
g) kábító- vagy kábító hatású szert,
h) kereskedelmi mennyiségű ételt, italt,
i) kerékpárt, segédmotoros kerékpárt, önegyensúlyozó, egy vagy két kerekű, elektromos meghajtású eszközt (Segway),
j) távirányítású repülő eszközt (drónt).

Italfogyasztás
10. A rendezvényen az italfogyasztás repohár használatával történik. A poharak egységesen 400 Ft-ba kerülnek, az italok megrendelésekor egyszeri repohár használati díj kerül felszámolásra. A sérülésmentes repoharak visszaváltására, a repohár gyűjtő ponton, kizárólag a rendezvény nyitva tartási ideje alatt van lehetőség. Az elhagyott pohárért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
11. 18 éven aluliak szeszes itallal való kiszolgálása és számukra alkohol fogyasztása tilos!

A dohányzás szabályai
12. A rendezvény területén a dohányzás nem kerül korlátozásra. A rendezvény teljes területén a szabad téri tűzrakás, tűzgyújtás, nyílt lángú főzés, sütés szigorúan tilos.

Tűz jelzése a helyszínen
13. Aki a tüzet észleli, köteles szóban, hangos ˝TŰZ VAN!” kiáltással riasztani a tűz környezetében tartózkodókat, valamint a szervezőket.

A talált tárgyak kezelése
14. A rendezvény helyszínén talált dolgot az információs pont veszi át, azt a helyszínen őrzi. A talált dolog jegyzőkönyv alapján a tulajdonosának, vagy más átvételre jogosultnak adható vissza, ha az átvevő hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi, vagy annak átvételére jogosult.

A nyilvánosságra vonatkozó tudnivalók
15. A rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülhetnek (fényképek és videó felvételek hangrögzítéssel egybekötve). A rendezvényen való megjelenés magával vonja a beleegyezést, hogy ezeket a felvételeket saját célra felhasználhatjuk, publikálhatjuk.
16. A műsorváltozás jogát a szervező fenntartja.

Budapest, 2022. május 6.

Lőrincz Edina
ügyvezető,
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
szervező

KIÜRÍTÉSI ÉS MENEKÍTÉSI TERV

A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja

1. A rendezvény területén tartózkodók riasztását a telepített hangosító berendezés alkalmazásával a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

2. A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén:
a) a színpadi műsort, szórakoztató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
b) a térhangosítást biztosító munkahelyről (vezetési pont, irányítási pont) a hangosító berendezés alkalmazásával a jelenlévőket a felelős szervező vagy megbízottja értesíti az alábbi MINTA szerint:
„FIGYELEM!
A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK!
JELENLEG NINCS KÖZVETLEN BALESET- VAGY KÁRVESZÉLY, DE A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES A PARK HALADÉKTALAN ELHAGYÁSA.
KÉREM, HOGY A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT HAGYJÁK EL! A TÁVOZÁSHOZ VEGYÉK FIGYELEMBE A KIHELYEZETT ÚTIRÁNYJELZÉSEKET.”
(A felhívás szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére módosíthatja, illetve további szövegminták kiadására kerülhet sor. )

A rendezvényterület elhagyásának módja

3. A kiürítési irányokat a területen kihelyezett menekülési útirányjelző táblák, biztonsági jelek jelzik.
4. A terület kiürítése során, a közönség távozása közben szigorúan tilos:
a) a rendezvény építményeinek bontását, leszerelését megkezdeni,
b) a területre bármilyen járművel behajtani (mentő, kárelhárító szervek járművei kivételével),
c) a felelős szervező által meghatározottaktól eltérő közleményt, tájékoztatást adni, utasításaitól eltérni.

Share on facebook
Share on twitter
Share on facebook